Rozšíření ZŠ V.Vančury, Praha – Zbraslav

V březnu 2017 FANSTAV a.s. úspěšně ukončil výkon činnosti TDS pro Městskou část Praha – Zbraslav na stavbě 1.etapy rozšíření – úpravy stávajících vnitřních prostor pěti pavilónů školy (úpravy dispozic a rekonstrukce instalací) včetně přístavby nové tělocvičny, a 2.etapy rozšíření – nástavbě nového 3.nadzemního podlaží objektu A školy včetně rekonstrukce a zateplení fasády objektu A. Práce byly prováděny za provozu školy. Celkový náklad stavebních prací činil 59.022 tis.Kč bez DPH.

SSÚD Mirošovice

Od února 2017 vykonává FANSTAV a.s. funkci Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě SSÚD Mirošovice, která spočívá v komplexní přestavbě střediska správy a údržby dálnic.

ÚzP pro Prahu 2 – Stavební úpravy a oprava pláště a střechy budovy Vinohradská 2488/49

Na konci roku 2016 ukončil FANSTAV a.s. výkon činnosti TDS pro Generální finanční ředitelství na rekonstrukci budovy Územního pracoviště pro Prahu 2, spočívající v provedení dispozičních změn v kancelářích 2. až 8. NP a jejich stavební úprav, rozšíření vstupní haly včetně podatelen a sociálního zázemí v 1. NP, výměny technologie kotelny, výměny VZT zařízení, osazení jednotek chlazení, nových rozvodů instalací a včetně dodatečně vyžádané kompletní výměny obvodového pláště (Boletický panel, azbest). Práce byly prováděny za plného provozu budovy. Celkový náklad stavebních prací

Read more

Polní cesta HPC 2 a C19 v k.ú. Židovice u Hnojnic

V říjnu 2016 FANSTAV a.s. úspěšně ukončil výkon činnosti TDS a KBOZP pro Státní pozemkový úřad, Pobočka Louny na stavbě Polní cesta HPC 2 a C19 v k.ú. Židovice u Hnojnic. Celkový náklad stavebních prací činil 5.063 tis.Kč bez DPH.

PHS Zbuzany a Jinočany II, zajištění technicko – inženýrských činností pro zajištění UR a SP protihlukové stěny v úseku SOKP 515 Jinočany a II a zajištění UR PHS Zbuzany

V září 2016 FANSTAV a.s. úspěšně ukončil výkon inženýrských činností Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha při zajišťování územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavby protihlukových stěn SOKP (DO) PHS Jinočany II a PHS Zbuzany. Předpokládaný náklad stavebních prací činil 28.400 tis.Kč bez DPH.