ÚzP pro Prahu 2 – Stavební úpravy a oprava pláště a střechy budovy Vinohradská 2488/49

Na konci roku 2016 ukončil FANSTAV a.s. výkon činnosti TDS pro Generální finanční ředitelství na rekonstrukci budovy Územního pracoviště pro Prahu 2, spočívající v provedení dispozičních změn v kancelářích 2. až 8. NP a jejich stavební úprav, rozšíření vstupní haly včetně podatelen a sociálního zázemí v 1. NP, výměny technologie kotelny, výměny VZT zařízení, osazení jednotek chlazení, nových rozvodů instalací a včetně dodatečně vyžádané kompletní výměny obvodového pláště (Boletický panel, azbest). Práce byly prováděny za plného provozu budovy. Celkový náklad stavebních prací

Read more

Polní cesta HPC 2 a C19 v k.ú. Židovice u Hnojnic

V říjnu 2016 FANSTAV a.s. úspěšně ukončil výkon činnosti TDS a KBOZP pro Státní pozemkový úřad, Pobočka Louny na stavbě Polní cesta HPC 2 a C19 v k.ú. Židovice u Hnojnic. Celkový náklad stavebních prací činil 5.063 tis.Kč bez DPH.

PHS Zbuzany a Jinočany II, zajištění technicko – inženýrských činností pro zajištění UR a SP protihlukové stěny v úseku SOKP 515 Jinočany a II a zajištění UR PHS Zbuzany

V září 2016 FANSTAV a.s. úspěšně ukončil výkon inženýrských činností Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha při zajišťování územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavby protihlukových stěn SOKP (DO) PHS Jinočany II a PHS Zbuzany. Předpokládaný náklad stavebních prací činil 28.400 tis.Kč bez DPH.

Zápis představenstava FANSTAV a.s. 11.4.2016

Pozvánka na valnou hromadu FANSTAV a.s. 2016