Stavební práce

 

 • Oprava a obnova kancelářských a provozních prostor v objektu Rašínovo nábř. 42, Praha 2 (detail)
 • Stavební úpravy mateřské školky – nástavba pavilonu E (detail)
 • Havarijní oprava obj. Pod Kotlaskou 555/9, Praha 8 – výměna oken (detail)
 • Stavba č. 8933 Hasičská zbrojnice D. Měcholupy, etapa 0001- budova HZ (detail)
 • Nové náměstí – Uhříněves 3. etapa, lékařský dům a dům policie (detail)
 • Oprava chodníku před objektem 1096-1099 v ul. Žufanova, Praha 6 (detail)
 • Oprava komunikace, chodníků a oken v areálu Olivovy dětské léčebny, Olivova 224, Říčany (detail)
 • Oprava sociálních zařízení a sanace zdí budovy Michelská 12/22, Praha 4 (detail)
 • Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace v objektech VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 8 a 18, Praha 1 (detail)
 • Revitalizace parku Na Václavce (detail)
 • Havarijní oprava říms budovy ŠMVV PRAHA, Michelská 12/22, Praha 4 (detail)
 • Terénní a stavební úpravy pro zřízení víceúčelového hřiště v areálu Olivovy dětské léčebny, Olivova  224, Říčany (detail)
 • Veřejná prostranství na sídlišti – Havarijní opravy chodníků – sídliště Prosek (detail)
 • Stavba parku Vysočanská – Prosek Point – jižní část (detail)
 • Oprava školy Běchovice (detail)
 • Revitalizace plochy, pomník Josefa Masopusta (detail)
 • Domov seniorů Nové Strašecí – Oprava příjezdové komunikace a chodníku (detail)