PHS Zbuzany a Jinočany II, zajištění technicko – inženýrských činností pro zajištění UR a SP protihlukové stěny v úseku SOKP 515 Jinočany a II a zajištění UR PHS Zbuzany

V září 2016 FANSTAV a.s. úspěšně ukončil výkon inženýrských činností Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha při zajišťování územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavby protihlukových stěn SOKP (DO) PHS Jinočany II a PHS Zbuzany. Předpokládaný náklad stavebních prací činil 28.400 tis.Kč bez DPH.