Spolupráce

 

Chcete-li spolupracovat, potom společnost FANSTAV a.s. nabízí spolupráci v dále uvedených oblastech:

  • při přípravě staveb – inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení
  • při provádění staveb – činnosti technického dozoru stavebníka (investora)
  • při provádění staveb – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  • při provádění staveb – činnosti při výkonu projekt managementu staveb

Upřednostňuje se spolupráce s drobnými firmami, fyzickými osobami (živnostníky) a spolupráce na základě dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti a na základě pracovního poměru na dobu určitou. Předmětem případné činnosti spolupracujících osob jsou pak většinou kumulované inženýrsko-technické činnosti potřebné pro plnění konkrétního úkolu dle požadavků společnosti a podmínek objednatele.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci pište na e-mail fanstav@fanstav.cz nebo volejte 602 222 951.