Polní cesta HPC 2 a C19 v k.ú. Židovice u Hnojnic

V říjnu 2016 FANSTAV a.s. úspěšně ukončil výkon činnosti TDS a KBOZP pro Státní pozemkový úřad, Pobočka Louny na stavbě Polní cesta HPC 2 a C19 v k.ú. Židovice u Hnojnic. Celkový náklad stavebních prací činil 5.063 tis.Kč bez DPH.