Pozvánka na valnou hromadu FANSTAV a.s. 2018

Zápis představenstava FANSTAV a.s. 11.4.2017

Pozvánka na valnou hromadu FANSTAV a.s. 2017

Rozšíření ZŠ V.Vančury, Praha – Zbraslav

V březnu 2017 FANSTAV a.s. úspěšně ukončil výkon činnosti TDS pro Městskou část Praha – Zbraslav na stavbě 1.etapy rozšíření – úpravy stávajících vnitřních prostor pěti pavilónů školy (úpravy dispozic a rekonstrukce instalací) včetně přístavby nové tělocvičny, a 2.etapy rozšíření – nástavbě nového 3.nadzemního podlaží objektu A školy včetně rekonstrukce a zateplení fasády objektu A. Práce byly prováděny za provozu školy. Celkový náklad stavebních prací činil 59.022 tis.Kč bez DPH.

SSÚD Mirošovice

Od února 2017 vykonává FANSTAV a.s. funkci Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě SSÚD Mirošovice, která spočívá v komplexní přestavbě střediska správy a údržby dálnic.