PHS Zbuzany a Jinočany II, zajištění technicko – inženýrských činností pro zajištění UR a SP protihlukové stěny v úseku SOKP 515 Jinočany a II a zajištění UR PHS Zbuzany

V září 2016 FANSTAV a.s. úspěšně ukončil výkon inženýrských činností Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha při zajišťování územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavby protihlukových stěn SOKP (DO) PHS Jinočany II a PHS Zbuzany. Předpokládaný náklad stavebních prací činil 28.400 tis.Kč bez DPH.

Zápis představenstava FANSTAV a.s. 11.4.2016

Pozvánka na valnou hromadu FANSTAV a.s. 2016

Zápis představenstva FANSTAV a.s. 13.4.2015

 

Pozvánka na valnou hromadu FANSTAV a.s. 2015