Revitalizace parku

 

Revitalizace parku Na Václavce

 

Rekonstrukce povrchů komunikací a zpevněných ploch, obnova a úprava vegetačních prvků, úprava a výsadba zeleně, provedení veřejného a slavnostního osvětlení, dodávka a montáž mobiliáře (lavičky, dřevěné pódium, odpadkové koše).

 

Stavebník (objednatel): MČ Praha 9

Cena: 4 806 511 Kč

Zahájení stavby: 2009/09

Dokončení stavby: 2009/11

Místo stavby: Praha 9