Terénní a stavební úpravy pro zrízení víceúcelového hriste

 

Terénní a stavební úpravy pro zřízení víceúčelového hřiště v areálu Olivovy dětské léčebny, Olivova  224, Říčany

 

Výstavb víceúčelového sportoviště pro pacienty léčebny, provedení terénních úprav, sanace podloží, odvodnění plochy hřiště, opěrných zdí, oplocení, podkladní štěrkové a asfaltové vrstvy, víceúčelový sportovní povrch včetně značení a dodávka základního sportovního vybavení

 

Stavebník (objednatel): Hlavní město Praha

Cena: 2 940 837 Kč

Zahájení stavby: 2009/12

Dokončení stavby: 2010/06

Místo stavby: Říčany