Dostavba druhé budovy

 

Domov V Zahradách Zdice – dostavba druhé budovy

 

Výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro čtyřpodlažní přístavbu domova pro seniory včetně napojovacího krčku včetně nového připojení na inženýrské sítě.

 

Stavebník (objednatel): Středočeský kraj, Odbor sociálních věcí

Cena díla: 46 088 117 Kč

Cena činnosti: 895 000 Kč

Zahájení stavby: 2010/12

Dokončení stavby: 2012/12

Místo stavby: Zdice