Domov senioru Nové Strasecí – prístavba

 

Domov seniorů Nové Strašecí – přístavba – Domov se zvláštním režimem

 

Výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro novostavbu pavilonu s 10 dvoulůžkovými pokoji, společenskou místností a kaplí včetně nového připojení na inženýrské sítě. Dvě vnější parkovací stání.

 

Stavebník (objednatel): Středočeský kraj, Odbor sociálních věcí

Cena díla: 17 989 976 Kč

Cena činnosti: 456 000 Kč

Zahájení stavby: 2010/03

Dokončení stavby: 2011/11

Místo stavby: Nové Strašecí