Stavba domova senioru + terénní úpravy zahrady

 

DS Beroun – stavba domova seniorů + terénní úpravy zahrady – TDI

 

Výkon inženýrsko investiční činnosti  a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavebišti při přípravě stavby a ve fázi její realizace domova pro seniory v Berouně.

 

Stavebník (objednatel): INŽENÝRING PRAHA a.s.

Cena díla: 131 840 947 Kč

Cena činnosti: 2 156 700 Kč

Zahájení stavby: 2010/05

Dokončení stavby: 2011/09

Místo stavby: Beroun