Rekonstrukce výtahu

 

Rekonstrukce výtahů v objektu Domova mládeže SPŠ, Na Třebešíně 2279/69, Praha 10

 

Zajištění stavebního povolení, výkon technického dozoru investora a zajištění kolaudačního souhlasu pro výměnu 3 ks výtahů v desetipodlažním objektu domova mládeže

 

Stavebník (objednatel): Magistrát hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchoyvy

Cena díla 3 557 900 Kč

Cena činnosti: 72 500 Kč

Zahájení stavby: 2009/06

Dokončení stavby: 2009/11

Místo stavby: Praha 10