Pomník W. Wilsona

 

Pomník W.Wilsona

 

Výkon technického dozoru investora včetně zajištění kolaudace stavby, spolupráce při vlastním osazování sochy W. Wilsona na kamenný podstavec výšky 4,6 m ve Vrchlického sadech v Praze 1.

 

Stavebník (objednatel): Magistrát hl. m. Prahy, odbor městského investora

Cena díla: 10 000 000 Kč

Cena činnosti: 590 253 Kč

Zahájení stavby: 2010/11

Dokončení stavby: 2011/11

Místo stavby: Praha 1