Oprava oken a dverí

 

SOŠ a SOU Kladno, Dubská – Oprava oken a dveří – dílny Dubí

 

Zajištění výkonu inženýrsko investiční činnosti při realizaci a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. pro výměnu stávajících oken, dveří a vrat včetně prevední souvisejících zednických prací.

 

Stavebník (objednatel): Středočeský kraj Odbor školství a sportu

Cena díla 3 681 510 Kč

Cena činnosti: 92 037 Kč

Zahájení stavby: 2009/05

Dokončení stavby: 2009/06

Místo stavby: Kladno