Brandys nad Labem – most

 

II/610 Brandýs nad Labem most ev.č. 610-013 – TDI

 

Výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Demolice původního ocelového mostu, stavba nového betonového mostu (komorová, podélně předpjatá konstrukce), přeložky sítí, provizorní lávka pro pěší.

 

Stavebník (objednatel): Středočeský kraj

Cena díla: 181 681 361 Kč

Cena činnosti: 2 525 147 Kč

Zahájení stavby: 2010/12

Dokončení stavby: 2012/07

Místo stavby: Brandýs nad Labem